Een tekst weggepikt van Ward Bruyninckx (priester en almoezenier van Chiro), maar wel ontdaan van de katholieke verf (want noch ik noch Veerle zou dat sausje waarderen). Het wordt zo vlot gezegd: afscheid nemen. Maar eigenlijk bestaat afscheid nemen niet.

Hoe kunt ge afscheid nemen als ze nog altijd en overal in je gedachten is? En je wilt ook dat ze daar blijft in je hoofd en je gedachten. Woorden kunnen nooit vervangen wat je denkt, voelt, ziet, ervaart …

Veerle

Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dicht doen
en verpakken in goede gedachten der herinnering

Afscheid nemen is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan bij de pieken
van pijn en vreugde

Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is niet te vergeten

Afscheid nemen en niet kunnen vergeten

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven …
Men leert het nooit.