Veerle

And where you are is where you are not.
(T.S. Eliot, East Coker (line 326) - Four Quartets)

837 dagen geleden is ze weggegaan.
Nooit heb ik ze nog gezien.

En toch voel ik ze overal waar ik ben.
'… where you are is where you are not …'
Het blijft een raadsel.