Veerle


Al zes jaar
De kleren die ik nog van je heb
beginnen te verslijten
De leegte echter blijft Het gevoel van onvolledigheid

Ik mis 'ons'
Voor altijd een gaatje
Gelukkig geen zwart gat
Eerder een wiemelgat ...

Rompompom daar is de zon
Tierelierelier nu zijn we hier
Rakketakketak aan somberheid lak
Rijtepetijd met zessen voor altijd
Toeptedoeptedoe nu zie ik alles flou
Rezebezedee Veerle reist overal mee

Tussen droefheid en gemis
Veel zon, blauwe lucht en Heerlijk Veerlijk genieten
Omdat het kan
(toekan, koffiekan, ...)